Ing. Martin Vician

Kandidát do mestského a miestneho zastupiteľstva, Karlova Ves

Volebný obvod č. 4

Verím, že správnymi krokmi môžeme pomôcť svojmu okoliu a preto už 5 rokov spolupracujem s občianskymi združeniami Zvierací ombudsman a Komunikujme spolu.

38 rokov, Karlova Ves

Ako kandidát strany SPOLU som súčasťou tímu Matúša Valla a podporujem realizáciu plánu Bratislava. Som aktívny človek, rodený Bratislavčan, podnikám v účtovníctve a zároveň sa venujem startupovým projektom. Karlovu Ves mám rád a preto som sa sem pred 14 rokmi presťahoval. Bývam na ulici Ľudovíta Fullu v paneláku na Dlhých dieloch tak ako mnohí z vás. Do komunálnej politiky som sa rozhodol vstúpiť, pretože chcem pomôcť zlepšiť život nás všetkých.

 

Oblasti problematík:

 • Otvorený stavebný úrad
 • Mobilita a nové cyklotrasy
 • Bezbariérová Karlova Ves
 • Čistota verejného priestranstva

 

Program & riešenia, ktoré chcem presadiť:

 • dobudovanie cyklotrasy a spevneného chodníka od mosta Lafranconi až po Devín
 • poskytnutie verejného prístupu ku všetkým informáciám stavebného úradu
 • zabezpečenie intenzívnejšej údržby verejného priestranstva a pravidelné čistenie detských ihrísk a ostatných verejných priestorov
 • zabezpečenie bezbariérovosti a oprava už existujúcich chodníkov a cestných komunikácií
 • zlepšenie čistoty okolia odpadových stojísk častejším vyprázdňovaním a inštaláciou polopodzemných kontajnerov
 • budem bojovať za obmedzenie výstavby v rámci celej mestskej časti
 • podporím spoločnú parkovaciu politiku Karlovej Vsi a mesta Bratislava v rámci Odbornej platformy Mobilita pre Bratislavu tímu Vallo