Program - Devín

  • Ďalšia výstavba Devína
  • Ekológia obce
  • Politika otvoreného miestneho úradu
  • Cyklisti a cyklotrasy
  • Turisti a ich návštevnosť Devína počas víkendov
  • Akcie v okolí hradu a amfiteátra

Kandidátka

Ing. Zuzana Šubová