Mgr. Viera Psotková

Miestne zastupiteľstvo – volebný obvod 2, Mestské zastupiteľstvo – Dúbravka

Kontakt:

E-mail: vierapsotkova2018@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/psotkovaviera

Napíšte mi na Messenger: https://m.me/psotkovaviera 

47 rokov, Dúbravka

Som rodená Bratislavčanka a  do Dúbravky som sa s rodičmi a so sestrou presťahovala z Prievozu v roku 1974. S manželom sme tu vychovali naše dve, dnes už dospelé deti. Dúbravka je môj domov, považujem ju za najkrajšiu mestskú časť Bratislavy.

Mesto Bratislava mám úprimne rada. Hlboký vzťah k Starému mestu a k verejnej zeleni som získala zo spomienok mojej babičky o živote na Dunajskej ulici v 30. rokoch 20. storočia a od mojej mamy, ktorá mala na starosti zeleň v Starom meste v mestskom podniku ZARES  pred rokom 1989.

Medzi moje priority v Dúbravke patrí obnova verejných priestorov, kvalitná doprava, schválenie pravidiel pre parkovanie, ochrana lesov v okolí Dúbravky a kvalitná starostlivosť o zeleň. V súčasnosti sa venujem práci na projekte sprístupnenia areálu bývalej materskej škôlky na Fedákovej ulici pre verejnosť. Zapojila som sa do procesu návrhu Parku Pod záhradami.

Svojou prácou chcem prispieť k zmene Bratislavy na moderné, funkčné, príjemné mesto pre život. Jednou z mojich aktivít zameraných na lepšiu Bratislavu bola účasť na participatívnom procese a príprave Manuálu verejných priestorov Panenská ulica a okolie.

Ako dobrovoľníčka pracujem s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia pre občianske združenie Človek v ohrození.

Program

Príjemné verejné priestory pre Dúbravčanov

  • Budem sa usilovať o obnovu verejného priestoru pred OD Saratov, úpravu priestorov medzi domami na ulici Karola Adlera, sprístupnenie areálu bývalej materskej škôlky na Fedákovej ulici pre verejnosť, o realizáciu Parku Pod záhradami.
  • V lokalite Pri kríži budem presadzovať záujmy občanov Dúbravky pri hľadaní riešenia pre nájomné bývanie reštituentov. Aktívne budem podporovať všetky návrhy na zlepšenie verejných priestorov v Dúbravke a realizáciu rekonštrukcie a dostavby Domu kultúry a vytvorenie námestia.

Doprava

  • V projekte pre rozšírenie Harmincovej ulice podporím BUS pruh a dôrazne budem vyžadovať bezodkladnú realizáciu rozšírenia ulice.
  • Podporím zavedenie spravodlivých pravidiel pre parkovanie a zriadenie mestského prevádzkovateľa regulovaného parkovania.
  • V oblasti MHD budem aktívne presadzovať prehodnotenie trasovanie liniek, napr. linky 83 a 84 majú takmer totožnú trasu, podporím zavedenie zrýchlenej autobusovej linky pre Dúbravku.
  • Budem podporovať budovanie cyklotrasy Dúbravská radiála, ktorá spojí Dúbravku s centrom mesta cez Karlovu Ves a s rozvojovou časťou Bory až po Volkswagen.

Lesy a mestská zeleň

  • Okolie našej Dúbravky je krásne práve vďaka lesom pod Devínskou Kobylou, ktoré sú v súčasnosti pod správou spoločnosti Lesy SR. Pod tlakom verejnosti Lesy SR niekoľkokrát posunuli plánovaný termín ťažby dreva, ale hrozba ťažby je stále reálna. Budem podporovať proces zmeny správcu lesov, tak aby všetky lesy mali v Bratislave jedného správcu – podnik Mestské lesy v Bratislave.
  • Budem sa usilovať o zavedenie efektívnej a kvalitnej starostlivosti o zeleň, jedným z riešení je zlúčenie starostlivosti o zeleň v Bratislave IV pod jednu spoločnú firmu.